nustojė

nustojė
nustojė sf. 1. nustojimas, pertrauka: Imtinai ima valgyt noras be nustojės Ml. 2. sustojimo vieta: Sūneli mano, vaikeli mano, kur tavo pristojelė, kur tavo nustojelė? TDrIV79(Tvr).

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • didžponystė — didžponỹstė sf. (2) buvimas ponu; ponų luomas: Navyčiai nustoję didžponystės V.Kudir. Kur didžponystė, ten tur būti vergų prš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išplįsti — išplį̃sti intr. G88 išblįsti, prakedėti, išretėti: Aksomas keliose vietose išplindęs. Bet mamikė taip dailiai mokėjo įdėti klostikes, kad tų išplindusių vietų beveik nė matyti nebeliko I.Simon. Kažkokie išplindę marškiniai užvilkti I.Simon.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laimėti — laimėti, laĩmi (laĩmia, ėja Jn), ėjo, laimėti, ėja, ėjo 1. tr. MŽ, SD405, K, N gauti, pasiekti, pelnyti, uždirbti: Jis iš visos savo ūkės nė skatiko piningų nebuvo laimėjęs S.Dauk. Kad visi dalysis, tai mažai laimė̃s, užtat nuėjo du ir iškasė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugąsti — nugą̃sti žr. išgąsti: Nugandaũ (ppr. nusgandaũ) Kp. | refl.: Namuose ne tik stoka, bet ir badas žvelgė į nusigandusias vaikų akis I.Simon. Eglė nusigando: atmena pati, kaip žadėjo andai būt žalčių marti S.Nėr. Draskančių vilkų nusigando K.Donel …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nustoti — Š; H, L 1. intr. statant koją, nusprūsti, nužengti į šalį: Aš nustojau nuo trepų ir baisiai susimušiau Alk. | refl.: Nusistojau nuo liepto Grž. 2. intr. atsistoti: Ė anas (vilkas) man pirma išvydo, tai do anas nusto[jo] eit ir daboja nustojęs Aps …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • povakarė — sf. (1) žr. pavakarė 1: Žadėj[o] atvažiuot povakarėj Kli. I vakar buvo nustoję lyt į povakarę Mrc. Iki povakarės stovėjau Vlkv. Anksčiau geros povakarės kūmai namo grįžti negali TDrI103. Dar už povakarės pasėjom Lp. Ir tąja pačia povakare… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pusbernis — pùsbernis sm. (1) 1. nesuaugęs bernas, paauglys: Mes jau buvom paaugę, pùsberniai Krs. Negi toks pùsbernis praust da reiks! Mžš. Jau geras pusbernėlis, o jokio darbo nedirba Ut. Žiūrėk tamista, šitai pro šalį eina neregys senis, o pusberniukas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • visa kas — vìsa kàs pron. def., vìsa kas GrvT15,69, 96, Jdp, Dsn, visa kàs LD321(Klt, Lkm), Adm viskas: Visa kàs aišku DŽ1. Visa kõ turi DŽ1. Vìsa kas kap nulėta DrskŽ. Po visa ko Ser. Visa kõ buvo, tai pripratau gyventi Žg. Ir tau bus visa kõ, ko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suinternetinimas — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: suinternètinimas Kirčiuotė: 1 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Giminiški naujažodžiai: interkomis; internetiena; suinternetinti. Pateikta: 2014 04 13. Atnaujinta: 2014 04 14. Reikšmė ir vartosena …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”